folder0 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

документ ПРИЛОГ 4 - Образац захтева
документ ПРИЛОГ 3.- Општи део захтева
документ Образац захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
документ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
документ Прилог 1 - Општи део захтева (Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину)
документ Прилог 2 - Попуњен образац захтева (Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину)
документ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
документ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
документ Прилог 1.- Општи део захтева (Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину)
документ Прилог 2.- Попуњен образац захтева (Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину)